Estetické výplně 

Záchovné ošetření je ošetření zubů, které jsou poškozeny zubním kazem nebo úrazem. Zubní kaz je nejčastější choroba ústní dutiny. 


Jak vzniká zubní kaz?

Zubní kaz vzniká působením činnosti bakterií. V případě špatné ústní hygieny se tyto bakterie nachází v zubním povlaku, který pokrývá povrch zubu. Bakterie uvolňují toxické látky, které mění cukry na kyseliny. Kyseliny poškozují povrch zubu a usnadňují tak průnik bakterií dovnitř zubu, čímž se vytvoří zubní kaz. Pokud Počáteční stádium tvorby kazu je možné léčit úpravou zubní hygieny a fluoridací. Léčba pokročilého stádia kazu spočívá v odstranění kazu jeho odvrtáním a vyplnění vzniklého otvoru plombou.

Estetické výplně

Jak předcházet vzniku zubního kazu? 

a) důsledným a správným čištěním zubů 
b) dbejte i na mezizubní prostory (zubní nit, mezizubní kartáčky)
c) omezte konzumaci sladkých jídel
d) pravidelné prohlídky odhalí tvorbu kazu včas 

Používané výplňové materiály

  • Amalgám  nejdéle používaný materiál. Pevnost, odolnost vůči žvýkacím silám, vysoká trvanlivost, nižší cena a snadná manipulace jsou jeho základní charakteristiky. Nevýhodou je jeho nízká estetika.
  • Skloionomerní cementy – jsou estetické, mají protikazivé vlastnosti a vynikají jednoduchou manipulací. Nejsou však tak mechanicky odolné jako amalgám a tak vysoce estetické jako kompozit.
  • Kompozitní (bílá) výplň – vysoce estetická náhrada části zubu. Výplň je přesně v barvě a tvaru Vašeho zubu. Právě proto je její využití nenahraditelné zejména v předním úseku chrupu. Při zhotovování bílých výplní je však naprosto nutné suché okolí zubu. Pro dosažení optimálního a dlouhodobého výsledku je zapotřebí perfektní ústní hygiena bez krvácivostí dásní.